მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> სადისერტაციო საბჭო >> სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა
სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

1.ჯაბნიძე რეზო - სრული პროფესორი - სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარე
2. თურმანიძე თემური - ასოცირებული პროფესორი - სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე
3. ლამპარაძე შოთა - ასოცირებული პროფესორი - სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

სადისერტაციო საბჭოს წევრები:

4. პაპუნიძე ვანო - სრული პროფესორი
5. ფარცხალაძე გაიოზი - სრული პროფესორი
6. შაინიძე ოთარი - სრული პროფესორი
7. მეგრელიშვილი ზურაბი - სრული პროფესორი
8. ძირკვაძე იური - სრული პროფესორი
9. აბაშიძე ინდიკო - სრული პროფესორი
10. კახიძე რევაზი - სრული პროფესორი
11. ხალვაში ენვერი - სრული პროფესორი
12. ქიქავა თეიმურაზი - სრული პროფესორი
13. ჯაში დარეჯანი - ასოცირებული პროფესორი
14. მამულაძე მერაბი - ასოცირებული პროფესორი
15. მურვანიძე ავთანდილი- ასოცირებული პროფესორი
16. ნიჟარაძე ეთერი - ასოცირებული პროფესორი
17. მამულაიშვილი ნორა - ასოცირებული პროფესორი
18. ჩხაიძე დავითი - ასოცირებული პროფესორი
19. ჭედია ნუგზარი - ასოცირებული პროფესორი
20. ჯანელიძე ოთარი - ასოცირებული პროფესორი
21. ჯოჯუა თეიმურაზი - ასოცირებული პროფესორი
22. ასანიძე ნარგული - ასოცირებული პროფესორი
 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა