მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის (ხელმძღვანელი - მ.გობრონიძე) წიგნად ფონდს შეადგენს 30909 წიგნი.
2009-10 სასწავლო წელს ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადმოეცა შემდეგი წიგნები:
1.გ. ფარცხალაზე, ი. მშვენიერაძე, ლითონის კონსტრუქციები, I ნაწილი - 20 წიგნი;
2.გ. ვარშალომიძე, თ. ტურაშვილი, საბურღი და ნავთობსარეწაო დანადგარ-მოწყობილობები- 2 წიგნი;
3. გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, მაგისტრალური ნავთობგაზსადენები, გაზსადენები და მიწისქვეშა გაზსაცავები - 2 წიგნი;
4.სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები- აჭარა, ტ. III – 1 წიგნი
5.ნ. მამულაიშვილი, ნავთობური ზეთების წარმოება, ექსპლუატაცია და რეგენერაცია - 1 წიგნი;

სტატისტიკა
მბრუნავი მკითხველი 2009-2010 სასწავლო წლის 11 მაისის მდგომარეობით:
ბაკალავრიატი, პროფესიული სწავლება - 558
მაგისტრატურა -46
ლექტორ-მასწავლებელი - 51
სულ: 655 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა