მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> კურიკულუმის კომიტეტი
კურიკულუმის კომიტეტი

კურიკულუმის კომიტეტის შემადგენლობა:

საინჟინრო მეცნიერებათა მიმართულება
1. გიზო ფარცხალაძე - სრული პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. ენვერ ხალვაში- სრული პროფესორი
3. ზურაბ მეგრელიშვილი- სრული პროფესორი
4. ინდიკო აბაშიძე- სრული პროფესორი
5. თემურ ქიქავა - სრული პროფესორი
6. დავით ჩხაიძე - ასოცირებული პროფესორი

აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულება
1. შოთა ლამპარაძე - ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. ოთარ შაინიძე - სრული პროფესორი;
3. ვანო პაპუნიძე - სრული პროფესორი;
4. რეზო ჯაბნიძე - სრული პროფესორი;
5. იური ძირკვაძე - სრული პროფესორი;
6. დარეჯან ჯაში - ასოცირებული პროფესორი;
7. ავთანდილ მურვანიძე - ასოცირებული პროფესორი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა