მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: ლია დავითაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ბესიკის ქ.44/41
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 05/08/1974
ტელეფონი: +995 555 527 557
ელ-ფოსტა: lia.davitadze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტექსტის ლინგვისტიკა, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, განათლების ინტერნაციონალიზაციის საკითხები, პროფესიული განათლების საკითხები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ-პროფესორი - 16.09.2013 – 16.09.2017

                          

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგის ბაკალავრი, ინგლისური ენის და ლიტერატურის მასწავლებელის კვალიფიკაციით
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აბ N. 0003023
გაცემის თარიღი: 2004 წლის 29 აგვისტო
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29. 06. 2005
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ბსუ 000084
გაცემის თარიღი: 2006 წლის 12 დეკემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის 16 სექტემბრიდან - დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ პროფესორი;

2006 წლიდან 2013 წლამდე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენის  მასწავლებელი;  

2012- 2013 წწ. - აჭარის განათლების ფონდი; TOEFL ტრენერი.

2007-2012 წწ. ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის საკონსულტაციო სამსახური; პიარ - კოორდინატორი; ინგლისური ენის მასწავლებელი;

2005-2006 წწ. - ტეხასის უნივერსიტეტის სომხეთის ფილიალის სპეციალური პროექტი „აგრობიზნესის განათლების გაძლიერება საქართველოში“; ინგლისური ენის მასწავლებელი

2002-2004 წწ. - უცხო ენათა ინსტიტუტი; ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. ლია დავითაძე; „Mechanisms to overcome educational “Standstill” in Vocational Education in Georgia“; proceedings to be published
 2. ლია დავითაძე;“Vocational Education for Economy Sustainability of Georgia http://conference2012.ue-varna.bg/II_TOM.pdf; - Сборник с доклади от международна научна конференция – Том II
 3. ლია დავითაძე; Ways of improving the Prestige of VET in Georgia file:///D:/PDF/2ndahtmmc_submission_284.pdf ; საკონ­ფერენციო მასალები
 4. შორენა მაღლაკელიძე, ლია დავითაძე; “Some Issues of Vocational Education Funding in Georgia” http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.2/6.2-33.pdf ; proceedings, Volume 50, book 6.2.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. ლია დავითაძე; „Mechanism to Overcome Educational “Standstill” in Vocational Education in Georgia“ ; 15th International Conference “Educational Reform in the 21th century in Balkan Countries”; ბუქარესტი, რუმინეთი;  2012, ივნისი; ელ-მისამართი: http://edureform.lumina.org/

2. ლია დავითაძე; Ways of improving the Prestige of VET in Georgia; International conference 2d advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management; 2012, მაისი-ივნისი; კორფუ, საბერძნეთი; file:///D:/PDF/2ndahtmmc_submission_284.pdf

3. ლია დავითაძე; Some Issues of Vocational Education Funding in Georgia; Annual scientific Conference of the University of Ruse; რუსე, ბულგარეთი, მაისი, 2011, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.2/6.2-33.pdf

4. 21-ე წლიურ BETA-IATEFL-ის კონფერენცია; რუსე, ბულგარეთი; 2011

5. Oxford University press მიერ ჩატარებულ სემინარი თემაზე: grammar: more than  set of rules;  რუსე, ბულგარეთი; 2011


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური; რუსული (სრულყოფილად), ესპანური (საშუალოდ), ბულგარული (ლექსიკონის დახმარებით) 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
 1. მაისი, 05-11, 2013; იტალია- “Curriculum Development and Design”, Politechnico de Torino
 2. ოქტომბერი 26, 2012; ინგლისი- “Industrial Part-time Programme; Activity-led Learning; Activity-lead Learning Module Teaching; Research Project Management”; Coventry University, UK
 3. აგვისტო, 10-20, 2012 ბათუმი; საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონულ დოკუმეტაციასა და ქართველოლოგიაში
 4. 2010, ივნისი 25-30; ბათუმი-English language Teaching through Storytelling
 5. მაისი,15-20, 2009; „FIDIC – International Construction Contract Management training course
 6. მაისი 2010, ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამა: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა. TKT Essentials. (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის   მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 7. ოქტომბერი, 2010, A 20-hour in-service training course Newly Qualified Teachers (NQT). (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 8. 10-16.09.2008 – “Training of Trainers’ course - “More results, Less Time”

 

გრანტები:
 1. ტემპუსის პროექტი „უნივერსიტეტი - წარმოება“ -516613-TEMPUS-1-2011-BE-TEMPUS-JPHES-სომხეთი, საქართველო და უკრაინა, Cap4Com; ადმინისტრაციული პერსონალი;
 2. ტემპუსის პროექტი „უმაღლესი საინჟინრო განათლების მოდერნიზირება საქართველო, უკრაინასა და აზერბაიჯანში ტექნოლოგიურ გამოკვლევებთან 530244-TEMPUS-1-2012-SE-TEMPUS-JPCR; ადმინისტრაციული პერსონალი
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებები


დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა