მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: ჟალე მამუჭაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, კლდიაშვილის ქუჩა № 8
მოქალაქეობა:
დაბადების თარიღი: 11,11,1948 წ.
ტელეფონი: (+99577) 179740 0422 273648
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

რუსული ენის სწავლება, თანამედროვე იტერაქტიული მეთიდების გამოყენებით.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექოლოგიების ცეტრის ასისტენტ პროფესორი - 16.09.2013-16.09.2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის და ინგლისური ენის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1966-1971
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: C №435535
გაცემის თარიღი: 1971
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ნომინაციურ-ინფორმაციული სტრუქტურები სარეკლამო პოზიციაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
სამუშაო გამოცდილება:

 

 

13.10.1971-03.01.1975 - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ლაბორანტი.

03.01.1975-01.09.1978 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რუსული ენის კათედრის ასპირანტი

26.08.1978-18.03.1988 - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო  ინსტიტუტის  რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ასისტენტი

18.03.1988 –09.03.1994 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი.

09.03.1994–03.05.2000 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის    უფროსი მასწავლებელი.

01.02.2007 –15.09.2009 - ვმუშაობდი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილედ.

15.09.2009–16.09.2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი        

16.09.2013 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექოლოგიების ცეტრი“-ს ასისტენტ პროფესორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
  1.   მოხსენების სათაური: Специфика креализованных рекламных тектов

კონფერენციის დასახელება: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''Межкультурные коммуникации’’

ჩატარების ადგილი: თბილისი

              ჩატარების თარიღი: 20.06.2013 წ.

 

         2.  მოხსენების სათაური: Интерактивные методы развития письма

კონფერენციის დასახელება: 2-nd International Conference Innovative aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics

ჩატარების ადგილი: ბათუმი

              ჩატარების თარიღი: 01-03.07.2010 წ.

 

       3.    მოხსენების სათაური: Креализованные рекламные тексты в межкультурной коммуникации

კონფერენციის დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადეობაში". 

ჩატარების ადგილი: ბათუმი

              ჩატარების თარიღი: 29-30.05.2009 წ.


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (სრულყოფილად) ინგლისური (კარგად) თურქული და პოლონური ენები (საშუალოდ) 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. 12.11.2011 - FIPLV-ის და  საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG) ეგიდით ჩატარებული ტრენინგი

„Communication Didactics and Intercultural Communication”

2. ასოციაცია „სკოლა-ცხოვრება-საზოგადოება“ წარმატებით გაიარა „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების აკრედიტირებული პროგრამების სამუშაო ვორკშოპში მონაწილეობა და მწვრთნელის მოსამზადებელი ტრენინგი“ (21 საათი) ,სერტიფიკატით.

3. ასოციაცია „სკოლა-ცხოვრება-საზოგადოება“.სერტიფიკატი.

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და შეფასება“ მწვრთნელის მოსამზადებელი ტრენინგის II ეტაპის წარმატებით გავლა. სერტიფიკატით.

4. 20 საათიანი ტრენინგი ტრენერებისათვის, მომენიჭა საერთაშორისო პროგრამის „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათის“. სერტიფიკატით.

5. 45-საათიანი ტრენინგი „კრიტიკული აზროვნება  და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“ (კაასუს). სერტიფიკატით. 

 

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ფილოლოგია


დარგი:

რუსული ენა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა