მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ბესიკი ციცაგი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი,ინასარიძის 4 ბინა 10
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 3.02.1960
ტელეფონი: 555 65 47 64
ელ-ფოსტა: besik-tsitcagi@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი - 16.09.2013–16.09.2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 094422
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ასპირანტურა
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან დღემდე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი 

1993-2003 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი,უფროსი მასწავლებელი.

1990-2003 თბილისის ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი - ასპირანტი

1986-1990 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახეკმწიფო ინსტიტუტი - მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" - "ფიზიკური აღზრდა ისტორიულად" თბილისი 2010 წ.

სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" - "ფიზიკური კულტურის სპორტულ-ვფლეოლოგიური აღზრდის სოციალური მიმართულება" თბილისი 2010 წ.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ეროვნული:
რსუ დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.განათლების სფეროს, ზოგადი დარგობრივი დაორიგინალური კომპენტენციები. თემა: სპორტული თამაშები, როგორც გუნდური მუშაობის კომპენტენციის განვითარების საშუალება ფიზიკური კულტურის გსკვეთილზე. 2009 წ.

რსუ განათლების ფაკულტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ტემაზე: ფიზიკური აღრზდის მასწავლებლის პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება პედაგოგიური პრაქტიკის პერიოდში. თემა: "საცდელი გაკვეთილისთვის მზადება". 2007 წ.

რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. თემა: "თანამედროვეობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი" 2007 წ.
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Exel

სტაჟირება, ტრენინგები:
2010 წელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პროექტი-ინკლუზიური განათლება-განვითარება საქართველოში 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებში სწავლებისადმი მიძღვნილ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა. სერთიფიკანტი.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
განათლება
დარგი:
ფიზიკური აღზრდა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
  1. რაგბის სწავლების მეთოდიკა - სპორტი, III კურსი, I სემესტრი (2 სთ - ლექცია, 58 სთ - ჯგ. მუშ.);
  2. კალათბურთი - სპორტი, III კურსი, II სემესტრი (2 სთ - ლექცია, 58 სთ - პრაქტ.);
  3. ფეხბურთი - სპორტი, IVკურსი, I სემესტრი (2 სთ - ლექცია, 58 სთ - პრაქტ.);
  4. მსაჯობა სწავლების მეთოდიკით - სპორტი, IV კურსი, II სემესტრი (2 სთ - ლექცია, 58 სთ - პრაქტ.);
  5. სპორტთამაშები - სპორტი, IV კურსი, II სემესტრი (90 სთ - პრაქტ.);
  6. სასწავლო პრაქტიკა - სპორტი, III კურსი, II სემესტრი (60 სთ);
  7. სასწავლო პრაქტიკა - სპორტი, IV კურსი, II სემესტრი (90 სთ);
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი -13:00-15:00

სამშაბათი -13:00-15:00

ოთხშაბათი - 13:00-15:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპორტის დეპარტამენტი)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა