მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> ცენტრის შესახებ
ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის შესახებ

ცენტრის ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ნელი ახვლედიანი

ცენტრის ამოცანებია:
ა) ენის პრაქტიკული კურსის ფილოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში გავლის ხელშეწყობა;
ბ) ყველა ფაკულტეტისათვის ენის ზოგადი და დარგობრივი კურსის შეთავაზება;
გ) საინფორმაციო ტექნოლოგიური კურსის გავლისათვის ხელშეწყობა.

ცენტრი უზრუნველყოფს ევროპული ჩარჩო-მოთხოვნების შესაბამისად შემდეგი ენების სწავლებას: გერმანული, ინგლისური, ფრანგული, რუსული.
ცენტრის საშუალებით სტუდენტს ეძლევა საშუალება შეისწავლოს უცხო ენა სწავლების პირველ. მეორე და მესამე საფეხურზე.
ცალკეულ ენობრივ დარგს ხელმძღვანელობს შესაბამისი ენის პროგრამის ხელმძღვანელი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა