მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> კურიკულუმის კომიტეტი
კურიკულუმის კომიტეტი

1. პროფესორი გული შერვაშიძე - თავმჯდომარე
2. პროფესორი ლელა თავდგირიძე - მდივანი
3. ასოცირებული პროფესორი მადონა მიქელაძე
4. ასოცირებული პროფესორი ნანა მაკარაძე
5. ასოცირებული პროფესორი ნელი ახვლედიანი
6. ასოცირებული პროფესორი იბრაიმ დიდმანიძე
7. ასოცირებული პროფესორი ნოდარ ბასილაძე 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა