მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ფაკულტეტის საბჭო
ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

1. შერვაშიძე გული - სრული პროფესორი
2. თავდგირიძე ლელა - სრული პროფესორი
3. მაკარაძე ნანა - ასოცირებული პროფესორი
4. მიქელაძე მადონა - ასოცირებული პროფესორი
5. ბასილაძე ნოდარ - ასოცირებული პროფესორი
6. მამულაძე ნანა - ასისტენტ პროფესორი
7. გურგენიძე მარინე -ასისტენტ პროფესორი
8. გელაძე დარეჯან - ასისტენტ პროფესორი
9. შოთაძე ქეთევან - ასისტენტ პროფესორი
10. შეროზია ნატო - ასისტენტ პროფესორი
11. ციცაგი ბესიკ - ასისტენტ პროფესორი


ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

12. დიდმანიძე იბრაიმ - ასოცირებული პროფესორი
13. ახვლედიანი ნელი - ასოცირებული პროფესორი
14. მამუჭაძე ჟალე - ასისტენტ პროფესორი
15. დიასამიძე მედეა - ასისტენტ პროფესორი
16. სამნიძე ნინო - ასისტენტ პროფესორი
17. დავითაძე ლია - ასისტენტ პროფესორი
18. ნაკაშიძე თათია - ასისტენტ პროფესორი


სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები

19. ფუტკარაძე ირინა - დაწყებითი განათლება
20. ნაკაშიძე სოფიკო - განათლების ადმინისტრირება 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა