მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ქიმიური ანალიზისა და სურსათის უსაფრთხოების განყოფილება >> სამეცნიერო პერსონალი

ქიმიური ანალიზისა და სურსათის უსაფრთხოების განყოფილება
 

კალანდია ალეკო
განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

არძენაძე მერაბ
მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ვერულიძე გულნარა
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

მეფარიშვილი ნუნუ
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ქამადაძე ელენე
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ხარაზი ნინო
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ჯაფარიძე ინდირა
უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

 

კოპლატაძე ლენა
მეცნიერ–თანამშრომელი

 

მანჯგალაძე სოფიკო
მეცნიერ–თანამშრომელი

 

ჩიქოვანი დარეჯან
მეცნიერ–თანამშრომელი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა