მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 ტექნოლოგიური უბანი

სახელი: ქეთინო
გვარი: თელია
მისამართი: ქ. ბათუმი, დ.თავდადებულის 135
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 20.11.11
პირადი ნომერი: 61001040390
ბინის ტელეფონი: 22-34-28მობილური: 893 15 05 22
ელ. ფოსტა-teliaqeti@mail.ru
აკადემიური თანამდებობა:
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, 2 შვილი

განათლება
1992 – 1997 წწ.- ქ.ბათუმის სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
• სპეციალობა: სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა ტექნოლოგია - მენეჯმენტი

კვალიფიკაცია: ტექნოლოგ-მენეჯერი
დიპლომის სერია/ ნომერი:AA N 0015877
გაცემის თარიღი: 1997წ.

სამუშაო გამოცდილება:


• 1980წ. საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ფილიალი. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია. ლაბორანტი.
• 1984წ სუბტროპიკული ნ აყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და ექსპერიმენტალურ საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია. ლაბორანტი
• 1992-2001წწ. სუბტროპიკული ნ აყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და ექსპერიმენტალურ საკონსტრუქტორო ინსტიტუტი. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია. უფრ. ლაბორანტი
• 1996წ. სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. დაკონსერვების ტექნოლოგიის ლაბორატორია. ინჟინერ-ტექნოლოგი
• 2001-2006წწ. საქართველოს სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვა გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. დაკონსერვების ტექნოლოგიის ლაბორატორია. უმცროსი მეცნიერ მუშაკი
• 2006წ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გრანტიGNSF/ STO 6/8-109. ძირითადი შემსრულებელი.
• 2010წ. ბათუმის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ექსპერიმენტალური ტექნოლოგიური სტენდის უფროსი..
• 2011წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრი. აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების მიმართულებით. ექსპერიმენტალური ტექნოლოგიური უბნის უფროსი
შეთავსებით მუშაობა:

სამეცნიერო შრომები

1. ზ.მიქელაძე, მ.არძენაძე, ქთელია, გ.კარალიძე - ელექტროსატატიკური ფორმიერბის მეთოდის გამოყენება ციტრუსოვანთა ნაყოფის დამცავი აპკის მისაღებად, საქართველოს სუბტროპიკული ნედლეულის შენახვა–გადამუშავების სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 2002.
2. მ.არძენაძე, ი.ჩხაიძე, ქ.თელია, მ.კობახიძე, “ხურმის გამონაწნეხიდან ექსტრაქტების დამზადების ტექნოლოგია”, საქართველოს სუბტროპიკული ნედლეულის შენახვა–გადამუშავების სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 2002.
3. ნ.კუტალაძე, ა.ცინცქილაძე, ქ.თელია - სუბტროპიკული ხურმის პროფილაქტიკური პროდუქტი“ ბაბბის სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერეცნია. ბათუმი 2003წ.
4. ნ.კუტალაძე, ქ.თელია, ი.ჩხაიძე, ნ.სეიდიშვილი ,,აჭარის წითელმიწა ნიადაგების დახასიათება და მათი ნაყოფების ამაღლების გზები“. ბაბბის სამეცნიერო შრომათა კრებული. ბათუმი 2003 წ.
5. ნ.კუტალაძე, ვ.ბოლქვაძე, ქ.თელია - ,,ხურმის ქიშმიშის წარმოება საკონდიტრო წარმოებისათვის“. ბაბბის სამეცნიერო შრომათა კრებული. ბათუმი 2003 წ.
6. ა.ცინცქილაძე, ნ.კუტალაძე, მ.კობახიძე, ა.ზანანიანი, ქ.თელია - ,,სოიას მარცვლის გამოყენების მნიშვნელობა ბავშვთა კვების პროდუქტთა ბიოლოგიური ღირებულების ამაღლებისათვის“. ბაბბის სამეცნიერო შრომათა კრებული. ბათუმი 2003 წ.
7. ნ.კუტალაძე Gგ..კარალიძე ქ.თელია მ.კობახიძე – სოიას წარმოების პერსპექტივები დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს სუბტროპიკული ნედლეულის შენახვა-გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები.
8. Каландия А., Телия К., Абуладзе Д., Субтропическая хурма – ценное сырьё для производства продуктов лечебно-профилактического назначения, Georgian engineering news, №3, pp. 180-181, 2008.
9. Каландия А., Телия К., Болквадзе В., Химический состав спирта, приготовленного из плодов хурмы, Georgian engineering news, №3, pp. 182-184, 2008.
10. თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები – ფუნქციონალური პროდუქტების წარმოება, მ.არძენაძე, ვ.ბოლქვაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია, ი.ჩხაიძე, ა.კალანდია, ქუთაისი, აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” თეზისები, 14–16 მაისი, 2008.
11. ლ.ლაზიშვილი, ვ.ბოლქვაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია, ა.კალანდია, ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტებით მდიდარი ნატურალური და კონცენტრირებული წვენებისა და პასტების კომპლექსური მიღების ტექნოლოგია, საქართველოს ს/მ მეცნ.აკად. “მოამბე”, 23, გვ. 176–180 , 2009.
12. ა.კალანდია, მ.არძენაძე, ვ.ბოლქვაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია, სუბტროპიკული ნედლეულიდან ფუნქციონალურ პროფილაქტიკურ–დიეტური დანიშნულების პროდუქტების წარმოება, მონოგრაფია, ელექტრონული ვერსია, 2009 წ.

სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა

ადგილობრივი კონფერენციები

1. სუბტროპიკული ხურმის პროფილაქტიკური პროდუქტი. ნ.კუტალაძე, ა.ცინცქილაძე, ქ.თელია. ბაბბ-ის სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი 2003წ.
2. თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები – ფუნქციონალური პროდუქტების წარმოება, მ.არძენაძე, ვ.ბოლქვაძე, დ.აბულაძე, ქ.თელია, ი.ჩხაიძე, ა.კალანდია, ქუთაისი, აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” თეზისები, 14–16 მაისი, 2008.

გრანტებში მონაწილეობა
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF/ST 06/8-109 “სუბტროპიკული ნედლეულის (ხურმა, ფორთოხალი, ლიმონი, მანდარინი, კივი და სხვა) კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგიის პარამეტრების გამოკვლევა, მისგან ფუნქციონალური პროფილაქტიკურ-დიეტური დანიშნულების პროდუქტების შემუშავების მიზნით”. 2006-2008 წწ.

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), ინგლისური ენა (საშუალოდ) , რუსული ენა (თავისუფლად)

კომპიუტერული პროგრამები:

Windows, Word, Excel, Internet.

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა