მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 მთავარი >> სამეცნიერო საბჭო
სამეცნიერო საბჭო

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

1. ზურაბ მიქელაძე - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;
2. ნარგიზ მეგრელიძე - მდივანი;
3. ავთანდილ ცინცქილაძე - სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
4. ალექსანდრე კალანდია - სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
5. იამზე ჩხარტიშვილი - სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
6. მერაბ არძენაძე - სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
7. ზურაბ კონცელიძე - სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა