მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 მთავარი >> პროდუქცია
პროდუქცია

მემბრანული მიმართულებით განხორციელებული სამეცნიერო–კვლევითი და საცდელ-ექსპერიმენტალური სამუშაოები 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა