მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ქიმიური ანალიზისა და სურსათის უსაფრთხოების განყოფილება >> სამეცნიერო თემატიკა
სამეცნიერო თემატიკა

1. ადგილობრივი, აბორიგენული და ინტროდუცირებული მცენარეების შესწავლა და ბიოლოგიურად აქტიური ნედლეულის გამოვლენა
2. დაბალკალორიული დამატკბობელის მიღება და პროდუქტების წარმოებაში გამოყენება
3. დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული სუბტროპიკული და კონტინენტალურ მცენარეთა ნაყოფის (ციტრუსოვნები, კივი, ფეიხოა, კენკროვნები და სხვა ნაყოფის შენახვის დროს მიმდინარე ქიმიური ცვლილებების შესწავლა და შენახვის ოპტიალური პირობების შერჩევა.
4. სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მაღალი სამეურნეო ღირებულებების მქონე ფორმებიდან in vitro მეთოდით უვირუსო სანერგე და სანამყენე მასალის წარმოების ტექნოლოგიების შემუშავება სასოფლო–სამეურნეო კულტურების საუკეთესო სამეურნეო ღირებულებებით გამორჩეული ფორმების მიკროკლონალური გამრავლების პირობების ოპტიმიზაცია. გაჯანსაღებული სათესლე კარტოფილის in vitro ბანკის მოვლა და გამდიდრება ახალი ჯიშებით.
5. სუბტროპიკულიხურმის (Diospyros kaki L.) ნაყოფის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების წარმოების ბიოქიმიური თავისებურებების შესწავლა 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა