მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
 მთავარი >> გრანტები >> შესრულებული გრანტები
შესრულებული გრანტები

ISTG G1302- ,,ზღვის წყლიდან ნატურალური კალიუმის სასუქის მიღების ტექნოლოგია’’. მეცნიერ ხელმძღვანელი -რაულ გოცირიძე,მენეჯერი - გაიოზ ლანჩავა.

CGS 99.01.04 ,,სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ამაღლების მიზნით ხობის რაიონიოს სოფ. პატარა ფოთში დაშრობით უზრუნველყოფილ ფართობზე (2ჰა) ორფოთოლა ტკბილის (Stevia rebaudiana bertoni) გაშენება“ 1999–2001წწ.
ხელმძღვანელი – გ.პაპუნიძე, კოორდინატორი – ა.კალანდია.

CGS 03-30 “კარტოფილის მოსავლიანობის გაზრდა გორგლების შენახვისუნარიანობის გაზრდითა და სათესლე კარტოფილის უპირატესი წარმოებით”. 2003-2005 წწ.
ხელმძღვანელი – გ.ვერულიძე.

CGS 03-37 – ,,მცირე ფერმერულ (გლეხურ) მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (ტყემლის საწებელა, სტევიას ფოთოლი და სხვა) პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგიების დემონსტრირება, სერტიფიცირების წესების დანერგვა და სარეალიზაციო ბაზრის მოპოვებაში ხელშეწყობა“. 2003-2005 წწ.
ხელმძღვანელი – ჯ.მიქელაძე, კოორდინატორი – ა.კალანდია.

CGS 04-54 – ,, დეგრადირებული და დაბალნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლება ახალი კულტურების (ხურმა, ტყემალი, წყავი, კივი) შემოტანით პროექტის (დაფინანსება- მსოფლიო ბანკი
ხელმძღვანელი – მ.ვანიძე, კოორდინატორი – ა.კალანდია.

CGS 03-62 – ,,მცირე ფერმერულ (გლეხურ) მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (ციტრუსოვანთა ყვავილი, მწვანე კაკალი, ქაცვი, აჯიკა, სანელებლები, ნიორის მწნილი, ძმარი) პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგიების დემონსტრირება, სერტიფიცირების წესების დანერგვა და სარეალიზაციო ბაზრის მოპოვებაში ხელშეწყობა“
ხელმძღვანელი – პ.არძენაძე, კოორდინატორი – ა.კალანდია.

GNSF/ST06/8-109 “სუბტროპიკული ნედლეულიდან (ხურმა, ფორთოხალი, ლიმონი, მანდარინი, კივი და სხვა) ფუნქციონალური პროფილაქტიკურ-დიეტური დანიშნულების პროდუქტების წარმოება”
სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი – ა.კალანდია;
შემსრულებლები: ვ.ბოლქვაძე, მ.არძენაძე, დ.აბულაძე, ო.მიქელაძე, ქ.თელია, ი.ჩხაიძე.
GNSF/PRES06/8-351 “ბიოაქტიური ნაერთების შესწავლა ზოგიერთ მცენარეულ ნედლეულში და მათი მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება“.
პროექტის ხელმძღვანელი – ი.ჯაფარიძე


GNSF/ STO7/8-271 - ”მწვანე ჩაის ენერგოდამზოგი კომპლექსური ტექნოლოგიის
დამუშავება”
სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ლ.ლაზიშვილი, გ.პაპუნიძე

შემსრულებელი: მ.კობახიძე, ნ.სეიდიშვილი, ვ.ცინცაძე, ი.ჩხარტიშვილი..

GNSF/ST08/8-504 „გაჯანსაღებლი სათესლე კარტოფილის in vitro კოლექციის შექმნა და საველე პირობებში გამოცდა“. 2009–2010.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი – გ.ვერულიძე
შემსრულებლები: ს.მანჯგალაძე, კ.კობალაძე, ც.ბოლქვაძე.

GNSF/ST08/8-513 “დასავლეთ საქართველოში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ნედლეულის შესწავლა და მათგან პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება”
სამეცნიერო ხელმძღვანელი – მ.ვანიძე, მენეჯერი – ა.კალანდია;
შემსრულებელი: ი.ჯაფარიძე.

GNSF/ST09/333/8-150 „საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში გავრცელებული ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეული ნედლეულის (ციტრუსი, კომში, ვაშლი, სტაფილო, გოგრა/ ქაცვი და სხვა) ქიმიური შესწავლა მათ ბაზაზე ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების დასამზადებლად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი – ს. პაპუნიძე
შემსრულებლები: ო.მიქელაძე, რ.ბაგრატიონი, ლ.ქუნთელია–ტალიკაძე.


CNSF / STO 7/7 -250 - ,, (მძიმე ლითონების უპირატესად სპილენძის) იონების შემცველი ჩამდინარე და გამრეცხი წყლების გაწმენდა ელექტროდიალიზის მეთოდით- ტექნოლოგიის შემუშავება, რეკომენდაციებისა და საწყისი მონაცემების გაცემა ელექტროდიალიზური აპარატების პროექტირებისათვის’’. მეცნიერ ხელმძღვანელი- გოცირიძე რაული.მენეჯერი ლამზირა კონცელიძე.

09 GNSF/STO8/5-439- ,, ნაყოფების გადამუშავების უნარჩენო ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური ტექნოლოგიის შექმნა’’ მეცნიერ- ხელმძღვანელი ირინა ბეჟანიძე.მენეჯერი ხარებავა თინა. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა